Polityka Prywatności RODO

 

W Casa Marvell wiemy, jak ważna jest ochrona Twojej prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane z największą starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

Polityka prywatności wyjaśnia w jaki sposób wykorzystywane są Twoje dane osobowe oraz jakie przysługują Ci uprawnienia w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Casa Marvell.

 1. Twoje dane osobowe i sposób ich wykorzystywania.

Znajdziesz tu informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie wykorzystania oraz okresie przechowywania Twoich danych przez CasaMarvell.

Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem naszych usług?

Podczas procesowania zakupów w naszym sklepie prosimy Cię o udostępnienie nam następujących danych:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania/adres dostawy
 • e-mail,
 • numer telefonu
 • NIP (w przypadku działalności gospodarczej)
 • Nazwa firmy (w przypadku działalności gospodarczej)

Casa Marvell wykorzystuje również pliki typu Cookies w celu personalizacji przekazywanych treści oraz w celach statystycznych. 

Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik korzysta z serwisu. 

Stosowane przez Casa Marvell Cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować serwis indywidualnie każdemu użytkownikowi. 

Czy Twoje dane są bezpieczne?

Twoje dane wykorzystujemy tylko w celu realizacji Twoich zakupów – nie udostępniamy ich nikomu dla innych celów.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzany Twoje dane, które pozyskaliśmy w ramach świadczenia usługi sprzedaży. Za każdym razem prosimy Cię o jednoznaczne wyrażenie zgody na ich przetwarzanie poprzez zaznaczenie tzw. checkboxa. Podstawą prawną przetwarzania jest zamówienie oraz dostawa towarów dostępnych w sklepie Casa Marvell.

W jakim celu Twoje dane są przetwarzane?

Bez przetwarzania Twoich danych osobowych nie moglibyśmy procesować Twoich zakupów w sklepie internetowym. 

Twoje dane wykorzystujemy w następujących celach:

 • realizacji zamówień, 
 • świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną 
 • do celów marketingowych (o ile wyraziłeś na to dodatkową zgodę)

Z kim współpracujemy i gdzie mogą być przekazywane Twoje dane?

W przypadku, gdy wybierzesz płatność poprzez system ratalny "Raty PayU", Twoje dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności firmie 'PayU S.A.', wpisanej do rejestru przedsiębiorców PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182

W przypadku pojawienia się zaległości w obsłudze należności możemy jednak przekazać Twoje dane także do firm specjalizujących się w windykacji należności oraz kancelariom prawniczym.

W każdym innym przypadku Twoje dane pozostają tylko i wyłącznie do naszej dyspozycji

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania. 

Maksymalny okres przechowywania Twoich danych w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą. Wiąże się to z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 1. Twoje prawa

Odpowiednie przepisy gwarantują Ci prawa, z których możesz w każdej chwili skorzystać. Pamiętaj jednak, że cofnięcie niektórych zgód uniemożliwi Ci korzystanie z naszego serwisu. Odwołanie zgody nie działa także wstecz. 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych przysługuje Ci:

 • prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, 
 • prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych, 
 • prawo dostępu do Twoich danych,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych,
 • prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;
 • prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Casa Marvell nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;
 • prawo do odwołania od decyzji podejmowanej na podstawie zautomatyzowanej oceny zdolności płatniczej

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej. 

E-mail: galeria@casamarvell.com

Casa Marvell w terminie do 30 dni od otrzymania dyspozycji – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem.

W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

 1. Podstawowe dane kontaktowe

W miejscu tym przedstawiamy Ci sposoby komunikacji z nami oraz z odpowiednimi organami w sprawie ochrony Twoich danych osobowych

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest właściciel sklepu internetowego  CasaMarvell:

Hubert Iwanowicz Casa Marvell z siedzibą w Podkowie Leśnej, adres: ul. Helenowska 44,  Podkowa Leśna 05-807, NIP: 534 118 00 98, REGON: 141971177

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
możesz skierować dowolne pytania, uwagi lub wnioski dotyczące Twoich danych osobowych do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: adres e-mail: galeria@casamarvell.com.

W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu.
Adres e-mail: galeria@casamarvell.com
Poczta tradycyjna: Hubert Iwanowicz Casa Marvell z siedzibą w Podkowie Leśnej, adres: ul. Helenowska 44, Podkowa Leśna 05-807, NIP: 534 118 00 98, REGON: 141971177

Organ nadzoru ochrony danych osobowych.
jeśli nie jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi, możesz
złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2 

00-193 Warszawa